KV-Hardenberg-Vecht

Welkom op de website van kanovereniging Hardenberg-Vecht!

Peddelverhalen van de leden

Uit de oude clubbladen

Het gevaar van stuwen; instructeurs-bijeenkomst 25-4-2010.

Op zondag 25 april was er een bijeenkomst voor instructeurs.                                    Het ging deze dag over stuwen en hun gevaren.

Er waren mensen van Europagaai en van het waterschap aanwezig om ons het één en ander te vertellen en te laten zien.

Na wat theorie lieten ze in een bak met water zien hoe water stroomt, dat van eenstuw valt, en wat er gebeurt met een poppetje dat in die stroom terecht komt.                  Deze werd elke keer teruggetrokken naar het verval en weer onder water geduwd. Ook

als de drempel achter de stuw weggehaald werd bleef het poppetje nog steeds naar het verval getrokken. Daarna lieten ze een ontwerp zien waarbij de stroming dusdanig verandert dat het poppetje niet meer teruggetrokken werd naar het verval. Het is een plateau dat achter aan de schuif bevestigd is en drijft op het water, zodat het meegaat met elk water niveau. Het vallende water wordt hierdoor als het ware gebroken, waardoor het water niet meer terug stroomt naar het verval. Dit is allemaal nog in ontwikkeling, maar zou een heel veilige oplossing kunnen zijn voor de stuwen.

In de middag was er een nat programma. Bij een stuw in het Lateraal kanaal bij

Almelo was de brandweer aanwezig om te zorgen voor extra veiligheid en de jongens van Europagaai hadden een hele stellage gebouwd, om snel iemand uit het water te kunnen halen. Hier werden verschillende oefeningen in het verval gedaan en dat was best spannend. Het was duidelijk dat je, als je in het verval terecht kwam, je naar beneden geduwd werd. 

Ook werden er verschillende manieren getoond hoe je iemand uit het water moet halen als die persoon toch in de problemen raakt wanneer hij/zij een stuw afgevaren is.

Ik vond het erg de moeite waard maar blijf er toch echt bij, dat een stuw geen speelterrein is en dat je te allen tijde ruim op tijd uitstapt zodat je nooit met dit soort problemen te maken krijgt.

Ina Kerssies.